De Wijngaard verhuist

Na een tijd van overleg en gebed hebben we met de kerngroep van de Wijngaard besloten om van locatie te wijzigen. Na jaren in de Duinstraat in Antwerpen samen te zijn gekomen, zal de Wijngaard de samenkomsten in het vervolg laten doorgaan in Beveren-Waas. Hierbij liggen aan de basis verschillende redenen, zowel persoonlijke (die we uit respect niet verder vermelden) als algemene zaken die bij meerdere mensen leven.

Deze algemene zaken zijn:

  • De laatste tijd (voor Corona wel te verstaan) merkten we minder en minder contact met de buurt.
    Initieel is de Wijngaard in de Duinstraat gevestigd geweest door God, maar bij meerderen onder ons leeft dit niet zo meer zoals dit vroeger wel het geval was. Hierdoor en na gebed besluiten we dat dit gebied niet meer de plaats is waar God ons specifiek aan het werk wil hebben.
  • Verschillenden onder ons wonen in Beveren met schoolgaande kinderen.
    Er is het verlangen om mensen uit te kunnen nodigen naar een samenkomst en naar Antwerpen rijden is daarbij toch al een redelijke drempel. Het leeft in harten om samenkomsten te kunnen aanbieden in Beveren en deze stap zullen we samen met de Heer nemen.
  • Naast deze 2 punten (die toch wel de voornaamste zijn) spelen ook de verkeers- en parkeerproblemen mee. Deze zijn er de laatste jaren niet beter op geworden.

Iedereen is welkom om naar de Wijngaard in Beveren te komen. We begrijpen dat niet iedereen naar Beveren zal komen en daarom hebben we informatie ingewonnen over andere Nederlandstalige gemeenten in Antwerpen. (Deze kunnen jullie bij ons opvragen.)

Naar welke gemeente je ook gaat, we wensen je een heel gezegende verdere groei in en met onze Heer.

Gelukkig blijven we één in Geest en waarheid omdat Jezus aan het hoofd staat van Zijn gemeente die alle gemeentes wereldwijd verbindt.

Deze omschakeling brengt heel wat praktische zaken met zich mee. Dit zal in de komende tijd verder vorm krijgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je met vragen zit.

Liefdevolle en gezegende groeten

Kerngroep de Wijngaard