Een godsgeschenk

Voor de familie Chamoun, met roots in Turkije en Syrië, is de geboorte van Cindy letterlijk een godsgeschenk. “Het kan geen toeval zijn dat ze net op deze dag geboren is. Ze is een cadeau van Jezus”, vertelt mama Besna Küren amper twee uurtjes na de bevalling. “Om 5u vanmorgen ben ik naar het ziekenhuis gekomen. Ik had bloedverlies en voelde dat het kind zou komen. Tijdens de bevalling voelde ik heel duidelijk dat Jezus bij mij was. Ik heb hem wel duizend maal bedankt. Om 10.40u was het dan zover en werd Cindy geboren.”

“Ons geluk kan niet op. We hadden Cindy pas rond 23 januari verwacht. Ik zit nog vol emoties en waardevol dat we dit mogen meemaken met Kerstmis. Het was al de belangrijkste dag van het jaar voor ons. Wij zijn namelijk evangelische christenen. Dat wil zeggen dat we heel intens de Bijbel bestuderen en dat de Heer een heel belangrijke plaats inneemt in ons dagelijks leven. Om met Kerstmis dan zo’n cadeau van God te krijgen, dat is het mooiste wat er bestaat.”

In toeval geloven de kersverse ouders niet. “We zijn zeker dat dit een meisje van God is. We hebben daarom gezegd dat we dit kerstkind zullen schenken aan Jezus. Wat we daarmee bedoelen? Hij zal haar beschermen met zijn genade en zij zal zijn woord verspreiden over de wereld. Ook onze andere twee kinderen betrekken we intens bij ons geloof, maar Cindy staat misschien nog een grotere toekomst te wachten. Zij is niet voor niets op dezelfde dag als Jezus geboren.”

(uit de krant)

Mijn beurt

Een hartsrelatie

Wat we nodig hebben in deze tijd van crisis en onzekerheid, is intimiteit met God, onze hemelse Vader en met onze Heere Jezus Christus. Het gaat er om dat we een intieme hartsrelatie met Hem hebben. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Het is in deze verwarrende tijd onmogelijk geestelijk stand te houden als we geen intieme relatie met de Heere Jezus en met de Vader hebben. Een relatie, die niet van ons uitgaat, maar een geschenk van God is, als we door geloof Hem hebben leren kennen.

Deze intieme relatie ontstaat niet vanzelf en houdt niet vanzelf stand. Aan Gods kant is alles gereed, het komt op onze bereidheid aan om met de Heere te leven en met Hem te wandelen. In vertrouwen op Hem.

Ik hoorde  een mooi beeld. Een man  die werkelijk met de Heere leefde en wandelde, die een intieme hartsrelatie met Hem had.
‘Wanneer ik een levensvraag aan hem  stelde, zei hij: Kom over een uur maar terug. Hij wilde dat eerst met de Heere bespreken, voordat hij met een antwoord kwam.’
Deze man kende het geheim. Hij leefde met de Heere, wandelde met Hem, sprak met Hem en had Hem lief. Eerst wilde hij een antwoord van de Heere horen, voordat hij zelf sprak.

Dit zijn velen van ons verleerd  om zo’n intieme relatie met de Heere Jezus en met de Vader te hebben.  Laat het uw verlangen zijn tot eer van Hem te leven en tot zegen van anderen.

Juist nu, in de eindtijd, komt er zoveel op ons af dat het ons in verwarring kan brengen. Dwaalleraren verkondigen boodschappen die ons geestelijk op een dwaalspoor kunnen leiden. De crisis in de wereld en niet zelden ook in de kerk kan ons onzeker maken, onrustig.
Alles kunnen ze ons afnemen, kijk maar naar onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in de Heere Jezus, maar onze intieme hartsrelatie met Hem kan niemand ons ontnemen, ook de satan niet.

Elke dag mogen we groeien in onze relatie met de Heere. Door toegewijd te leven aan Hem. In het verlangen Hem te behagen. Laat de Heere Jezus de vreugde zijn van je leven.
Bij Hem ben je veilig en geborgen, in alle situaties van het leven. Hij is je Schuilplaats, je sterke Rots, de Bron van je leven, je Toevlucht.

Richt je op Hem, de hele dag en de hele nacht. Dank Hem voor wie Hij is. Dank Hem voor je redding en verlossing. Leer Hem beter te kennen door Zijn Woord te lezen, de Bijbel.
Een prachtig ‘beeld’ van de Heere Jezus ontvang je bijvoorbeeld in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring. Laat de levende woorden – Gods Woord is immers levend – diep doordringen in je hart.
Dan raakt het je toch, als je leest: ‘Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed…’ (Openbaring 1:5). ‘Dank u wel Heere, dat U dat voor mij hebt willen doen.’

In de stilte, in de nabijheid van de Heere, mogen we luisteren naar wat Hij tot ons zegt, in Zijn Woord en door de Heilige Geest.
Misschien zijn er zaken in je leven waar Hij je in wil corrigeren. Mogelijk laat Hij je wel zien dat je je naaste  lief moet hebben. Of laat Hij je wel zien dat je die ander, die in nood is, moet helpen. Het kan ook dat Hij een gebed in je hart legt voor iemand die de Heere Jezus nog niet kent.

Naarmate we groeien in de intimiteit met God, zullen onze gedachten, gebeden, woorden en daden steeds meer overeenstemmen met Hem.

(Uit een nieuwsbrief  Dirk van Genderen)

Tijd voor 3:16

Er zijn een aantal bijbelverzen die vrijwel alle christenen van buiten kennen. Johannes 3:16 is er zo een van:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Het is tegelijk een van de meest geliefde teksten, vooral ook omdat hier de kern van de bijbelse boodschap wordt weergegeven. Herhaaldelijk wordt in onze wereld de aandacht op dit vers gevestigd, al was het maar dat sommige voetbalfans in het stadion 3:16 op hun shirt hebben staan…

Ook in Vlaanderen willen we extra aandacht aan Johannes 3:16 geven. Niet noodzakelijk in het voetbalstadion, maar toch op zoveel mogelijk plaatsen waar mensen de boodschap kunnen horen of zien. Aanleiding is 3:16, ofwel de maand maart van volgend jaar. In die periode verwachten we dat zoveel mogelijk kerken en organisaties een evangelisatieactie organiseren, en daar het logo van 3:16 op plakken. Op die manier  zal er in heel Vlaanderen een duidelijke herkenning zijn, en krijgt iedereen de bewuste bijbeltekst te horen en te zien.

Volgend jaar valt ook de Goede Week en Pasen in maart – dat geeft een extra dimensie aan het initiatief. De boodschap van het lijden en sterven van Christus, maar zeker ook van de opstanding komen dan extra in the picture. De komende maanden zullen steeds meer details over de actie bekend gemaakt worden.

Er wordt geprobeerd een gezamenlijke  actie te ondernemen, maar voor het  ogenblik  zijn de plannen nog niet concreet.

Ik weet niet of er mensen zijn die voor onze gemeente ideeën hebben om ook plaatselijk iets te doen. Mocht dit het geval zijn wil ik het graag horen. Mag ik jullie alleszins vragen om hiervoor te bidden.

(André Anné)

Tijd
Aside

Een nieuw jaar

Nooit zijn we zo begaan met de tijd als rond de jaarwisseling. Op oudejaarsavond kijken we om de haverklap op onze horloge. Het nieuwe jaar moet gehaald worden alsof het een trein is.

Al van in de oudheid wordt de tijd gemeten en dat aan de hand van verdwijnende en verschijnende hemellichamen. Voornamelijk werd de zon in het oog gehouden.

De mens is steeds bezig met de tijd, maar als het over eeuwigheid gaat is het plots niet meer belangrijk. Dan lijkt het dat ieder denkt dat hij/zij eeuwig zal leven. En dat is ook wel zo, maar waar we die doorbrengen is afhankelijk welke keuze we gemaakt hebben. In een liedje van vroeger kwam de zin: “Is uw paspoort getekend, oh mens?”

Hebben we de tijd genomen om Hem te kennen en te volgen? Dan zijn we op goede weg.