De betekenis van Pasen

Wij kunnen slechts zeggen: Pasen betekende voor die eerste discipelen van Jezus eigenlijk alles. Het betekende alles voor de toekomst van de christelijke kerk. Het betekende alles voor de miljoenen die Christus sindsdien hebben gevolgd. En als u die dit leest de boodschap, die op die paasdag zo luid weerklonk, wilt geloven, zult u de waarheid ontdekken die niet alleen uw hele leven op aarde kan veranderen, maar ook een waarborg is voor uw eeuwige toekomst.

Dr. William Sangster, een eenvoudig volgeling van Jezus en vurig prediker van het evangelie, schreef op een paasdag kort voor het einde van zijn leven aan zijn dochter:

Het is erg om op Pasen wakker te worden zonder stem om uit te jubelen ‘Hij is opgestaan!’, maar het zou veel erger zijn om wel een stem te hebben en dat niet te willen uitjubelen.

Sangster had gelijk. Christus is opgestaan! Dat is om te juichen. Laat de klokken hun vreugde doen klinken. Laat de trompetten het uitbazuinen. Jezus stierf opdat wij zouden leven. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd omwille van ons.

Ik hoop dat allen die deze woorden lezen in die verrassende en enorme waarheid het geheim zullen vinden van hun eeuwig heil.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.