Financiën

De Wijngaard Christengemeenschap is ook een v.z.w. zoals dit wettelijk vereist is om administratieve, officiële en financiële zaken te behartigen.

De inkomsten komen vanuit giften in de vrije wekelijkse collecte van ’s zondags of door vaste bijdragen via de bank, rekeningnummer BE06 0682 1194 4522.

Dit geld wordt gebruikt voor de nutsvoorzieningen, overheidstaksen, werking, evangelisatie, giften, onderhoud, verzekeringen e.d. Verantwoordelijken of werkers uit de gemeente ontvangen geen vergoedingen.

Wel steunen we werkers of projecten die verband houden met humanitaire hulp en evangelisatie in de derde wereld.

Er is een open boekhouding.