Moeilijkheden in Gods hand geven

Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.
Meleachi 3:3

In welke situatie u zich ook bevindt, hoop op de Heere, stel uw vertrouwen op Hem en verwacht het van Hem. Geloof dat uw situatie, hoe moeilijk ook, Hem niet uit handen loopt. Het kan het vuur zijn dat Hij gebruikt om u meer op de Heere Jezus te laten lijken.

Psalm 10:14 wijst ons de weg.

U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.
Psalm 10:14

Dat geeft rust, dat geeft vrede. Als u als zilver in het vuur bent, kan dat voelen als een woestijnperiode. Juist zo’n periode kan passen in Gods plan om ons te veranderen naar het beeld van de Heere Jezus.

Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.
Hebreeën 12:10

Hebreeën 12:10 geeft het doel aan: opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. Als we de situatie niet meer aankunnen, wil Hij ons dragen, voor ons zorgen.

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbanden, geen vlam zal u aansteken.
Jesaja 43:2

Wat een bemoediging, wat een troost. ‘U bent kostbaar in Mijn ogen,’ zegt de Heere.