Groeien wij nog?

Sommige christenen zijn – geestelijk gezien – nog lang niet volgroeid. Door genade mogen ze een kind van God zijn, maar dat heb je het wel zo ongeveer gehad. Ze zijn baby’s gebleven in het geloof.

Hopelijk is het bij u anders en groeit en bloeit uw geloofsleven. Dan bent u werkelijk welgelukzalig, om het met een mooi woord uit de oude statenvertaling te zeggen.

Misschien verlangt u wel naar zo’n geloofsleven. Vroeger, ja, toen leefde u dichtbij de Heere Jezus. U wandelde met Hem, was vol van Hem. Maar nu…

Het is allemaal zo doods en dor geworden. U ervaart maar zo weinig van Hem. U hebt het gevoel dat u midden in de woestijn leeft. Wel vertrokken uit Egypte – net als ooit het volk Israël – maar nog ver verwijderd van Kanaän, het land vloeiende van melk en honing.

Tal van oorzaken kunnen het geestelijk leven van een christen in donkerheid hullen. Vele christenen zijn overal vol van, behalve van de Heere Jezus. Ze zijn vol van hun werk, van hun favoriete tv-series, van hun bankrekening, van internet en vul verder maar in. Sommigen denken dat ze het een en ander kunnen combineren. Een beetje God, af en toe een kort gebedje, een beetje Bijbel, maar ook heel veel wereld.

Denk niet dat ik u veroordeel. Ik zeg het ook tegen mezelf. Als ik kijk naar christelijk België, dan huilt mijn hart. Zit ik er ver naast wanneer ik zeg dat we vaak maar geestelijke tobbers zijn? Dat er geestelijk veel lauwheid is in ons leven, zoals de Heere Jezus ook tegen de gemeente in Laodicea zei.

Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen.
Openbaring 3:16

Verandering is echter mogelijk. De Loadicenzen werden opgeroepen tot bekering en die oproep komt ook tot ons.

Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.
Openbaring 3:19

Het Evangelie is zo geweldig rijk! En onze Heiland, de Heere Jezus Christus, wil onz leven geven en overvloed.

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Johannes 10:10

Daarom wil ik met grote nadruk de Heere Jezus centraal stellen en Hem laten schitteren. Paulus zegt tegen de Galaten zelfs dat hij hun Jezus Christus als de Gekruisigde voor de ogen geschilderd heeft. Dat verandert mensen. Beter nog: Hij verandert mensen! Zodat we geestelijk gaan groeien. En waar ontmoeten we Hem? In de Bijbel, Zijn eigen Woord, dat levend en krachtig is!

Doen wij daar nog iets mee? Spreekt het ons nog aan, of zijn we tevreden met wat we hebben?

Citaat

Onze Vader

Zeg niet: Vader, als ge u niet als een zoon gedraagt.

Zeg niet: onze, als ge uit egoïsme leeft.

Zeg niet: die in de hemelen zijt, als ge alleen aan aardse dingen denkt.

Zeg niet: uw rijk kome, als ge dat verwart met materieel succes.

Zeg niet: uw wil geschiede, als ge die niet aanvaardt wanneer het pijnlijk is.

Zeg niet: geef ons heden ons dagelijks brood, als ge u niets aantrekt van hen die honger hebben.

Zeg niet: vergeef ons onze schulden, als je anderen niet wilt vergeven.

Zeg niet: leid ons niet in verzoeking, als ge voortgaat met zondigen.

Zeg niet: verlos ons van het kwade, als ge niet opkomt tegen het kwaad.

Zeg niet: amen, als ge deze woorden niet ernstig neemt.

Goed nieuws, ter bemoediging

‘Ik mag Syrië niet verlaten, ik moet hier blijven.’
Haroud

‘Dit is niet de tijd om Syrië te verlaten,’ zegt voorganger Haroud. ‘Juist nu moet ik hier zijn, om getuige te kunnen zijn van de wonderen die God in onze levens doet.’ Miljoenen Syriërs zijn hun vaderland ontvlucht en 500.000 zijn gedood.

Haroud, een Armeens evangelische voorganger, weigert om zijn gemeente in de omgeving van Aleppo te verlaten, omdat hij gelooft dat juist nu christelijke leiders de mensen in het land moeten bijstaan. ‘Ik besef heel goed dat het gevaarlijk is om hier te blijven, maar ik wil blijven.’

Zijn kerk functioneert als een gemeenschappelijk centrum voor de hele omgeving, voor christenen en moslims en biedt ook hulp en voedsel aan mensen. Hij vertelt: ‘Onze kerk ligt in een door moslims gedomineerde regio. Iedereen komt naar de kliniek die we ook hebben en naar ons sociale activiteitencentrum. We doen ons best om zoveel mogelijk iedereen te helpen. We doen het vanuit ons geloof.’

Veel kerken in Syrië zijn verwoest. ‘Nadat een kerk is verwoest, gaan de christenen massaal weer snel aan de slag om de kerkzaal te herstellen, omdat ze zo’n behoefte hebben om weer als gelovigen samen te komen,’ zegt Haroud. Hij vertelt dat hij van Syriërs die naar het buitenland gevlucht zijn, hoort dat de omstandigheden waarin ze zich nu bevinden, soms slechter zijn dan het in Syrië was. ‘Sommigen zeggen zelfs dat ze weer terug willen komen naar Syrië.’

Hij vertelt dat de gemeenteleden rustig zijn, omdat ze geloven dat God voor hen zorgt. ‘We zijn niet bang, we vertrouwen op God en elke dag ervaren we dat Hij bij ons is en Zijn hand over ons uitgespreid houdt. God roept mij om hier te blijven, in goede en in kwade dagen.’

‘Ons geloof wordt getest, de satan omringt ons, maar we laten ons niet door hem op de vlucht jagen. Jezus is bij ons, en we zeggen tegen satan: ‘Ga weg.’

‘Als ons geloof niet wordt getest, zien we niet hoe echt het is, hoe krachtig. De kracht van het christelijke geloof wordt zichtbaar tijdens de beproeving. We worden getest door het vuur. En het vuur is letterlijk hier, elke dag, over dit hele gebied. Ik geloof dat God wil dat we getuigen van wat Hij nu doet in onze levens.’

Leren van Corrie ten Boom

Wij denken vaak te menselijk. Wij zouden het liefst God de weg voorschrijven die Hij moet gaan. Wij weten vooral geen raad met het lijden.
Deze week las ik nog iets van Corrie ten Boom. In de oorlog werd de familie ten Boom uit Haarlem opgepakt vanwege hun liefde voor het joodse volk. Vader ten Boom overleed al snel, Corrie en haar zus Betsie werden naar Duitsland getransporteerd, naar het concentratiekamp. Onmenselijk zwaar was hun lijden. Betsie stierf er, Corrie overleefde het kamp.

God gebruikte het lijden om haar te vormen naar het beeld van de Heere Jezus en haar in te zetten om het Evangelie wereldwijd te verkondigen. Ze had het zelf ervaren en zag ook op haar zendingsreizen dat God vaak het lijden gebruikte om Zijn werk te doen.
Dat gaat zo tegen ons verlangen naar voorspoed, gezondheid, vrede en welvaart in. Wij denken: God kan toch ook Zijn werk doen als er geen spraken is van lijden en tegenspoed.
Jazeker, gelukkig wel. En dat doet Hij ook, kijk maar om u heen en wellicht ook in uw eigen leven.

Corrie ten Boom wees concreet naar de christenen in China. Voordat de vervolgingen onder het communisme in China begonnen, geloofden veel Chinese christenen dat de opname van de gemeente plaats zou vinden voordat de grote verdrukking zou aanvangen. Ze waren op geen enkele manier voorbereid op verdrukking.
Wat een les voor ons, aldus Corrie ten Boom, die al jaren bij haar hemelse Vader is. Bereid je nu voor op mogelijke vervolging. Leer nu te leven en te wandelen met de Heere Jezus. Zorg er niet alleen voor dat je een Bijbel in huis hebt of op je computer, laptop, tablet of mobiel, maar zorg ervoor dat de Bijbel in je hoofd en in je hart is.

Uit alle stammen, naties, volken en talen…
We mogen de Heere dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben, om te getuigen, om naar onze samenkomsten te gaan, om christen te zijn in het open veld. Maar we hebben geen enkele garantie die de situatie altijd zo blijft. En we hebben ook niet de garantie dat we opgenomen zullen worden voordat moeilijke tijden aanbreken. Maar we hebben wel de garantie dat de Heere Jezus met ons meegaat, altijd, elke dag:

‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’
Mattheus 28:20

Ondertussen gaat Hij door met grootste reddingsoperatie in de geschiedenis. Zijn huis moet vol worden. En eenmaal zullen ze allen voor de Troon en voor het Lam staan.

(Dirk van Genderen)