Werkgroepen

Kinderwerk

De groep kinderen in de Wijngaard wordt de “Keiclub” genoemd, en elke leeftijdsgroep draagt de benaming van een formaat van steen:
– de “kiezeltjes”: van 0 tot 3 jaar
– de “keipoenen”: kleuterklassen en 1ste leerjaar
– de “fiedelrockers”: van het 2de tot 6de leerjaar
– de “keystones”: tieners vanaf de middelbare school

Na het eerste gemeenschappelijke half uur van de zondag- samenkomst, gaan ze naar hun leeftijdsgroepen o.l.v. een kinderwerker. Ze luisteren naar verhalen, tekenen en knutselen, bidden en praten samen. Soms werken ze aan een project of oefenen iets in. Ze leren vertrouwd te raken met een leven van geloof in Jezus. We leren hen verantwoordelijkheid en belangstelling. We luisteren naar wat er in hen leeft en leren hen op een fijne manier omgaan met mekaar en anderen.

De kinderwerkers komen geregeld samen om te bidden en het programma samen te stellen, acties te plannen (spaaracties, deelname aan familiesamenkomsten…).
Iedere groep heeft een verantwoordelijke en er is ook iemand die het geheel coördineert.

Kinderwerkers zijn er veel nodig. Wie een hart heeft voor kinderen en met hen creatief wil bezig zijn, investeert in een belangrijke taak van de gemeente: haar toekomst.

Evangelisatie in het algemeen

Er zijn wisselende activiteiten volgens afspraken en programma. Er kunnen traktaatjes of uitnodigingen verspreid worden, gesprekken aangeknoopt of bezoeken afgelegd worden. Soms is er een actie van één of meerdere dagen met hulp van mensen van buitenaf.

Verder blijft het altijd belangrijk dat ieder gelovige in woord en daad een getuige is van Jezus Christus. Ook van hieruit kunnen mensen uitgenodigd worden op de samenkomsten.

Vrouwenbijbelstudie / Vrouwenbidstond  (VBS)

VBS is een netwerk van biddende moeders, oma’s, tantes en iedereen met een hart voor kinderen. Er wordt gebeden voor:

  • onze kinderen, voor bescherming en onderscheidingsvermogen, om de juiste keuzes te maken;
  • voor hun vrienden, want ook zij hebben God nodig en spelen een belangrijke rol in het leven van onze kinderen,
  • voor de scholen die een grote invloed hebben op het leven van de kinderen. Gebed heeft een impact op de houding van leerkrachten.

VBS is toegankelijk voor alle vrouwen ook voor moeders met kleine kinderen. Baby’s en peuters zijn welkom bij de samenkomsten (om de veertiendagen op woensdagvoormiddag van 9 tot 11 uur). Naast de geestelijke activiteiten plannen we ook andere activiteiten, zoals kokerellen en knutselen. Tijdens de vakanties organiseren we fundagen met de kids.

Samen zoeken we de Heer, leren we Hem beter kennen, leren we Hem begrijpen en ontdekken we zijn liefde voor ons. Omdat we allemaal het verlangen hebben om ons geloof samen te beleven, elkaar te bemoedigen en gebed één maakt.

Het lofprijsteam

Dit team bestaat uit muzikanten, koortje en lofprijsleiders. Zij dragen de verantwoordelijkheid over het oefenen van nieuwe lofprijs- en aanbiddingsliedjes. Ze bouwen elkaar op in hun taak door woord, gebed en gedachtenwisseling.

De Vader zoekt mensen die Hem aanbidden in geest en in waarheid. Daarom is lofprijs en aanbidding een zaak van de ganse gemeente. Maar gaat je hart hier speciaal naar uit en ben je wat muzikaal, dan ligt hier een fijne gelegenheid om Hem te dienen.

Het keuken- en onderhoudsteam

Bij de samenkomsten wordt gezorgd voor koffie en thee. Dit vraagt service, afwas, aankoop, enz. Bij speciale gelegenheden wordt wel eens een maaltijd georganiseerd.

Verschillende lokalen beneden en op de verdiepingen worden druk gebruikt en dienen regelmatig gekuist. Voor deze dingen is hulp welkom (“Vele handen maken licht werk”) en bestaat er een team om je bij aan te sluiten.

Pastoraat

Een christen heeft gekozen voor Jezus als zijn Herder op wie hij zijn leven bouwt en van wie hulp, herstel, leiding en wijsheid komt. Een aanvaarden van zijn vergeving en liefde en het handelen naar zijn woord brengt heel wat herstel en antwoorden. Zo kunnen we in allerlei situaties wijs zijn.

We ontvangen deze dingen in onze persoonlijke relatie met Hem, door de tijd die we met Hem doorbrengen. Soms ontvangen we wat we nodig hebben in een samenkomst, omdat Hij daar aanwezig is met zijn liefde. Dit gebeurt ook door een gesprek en gebed na (tijdens) een samenkomst.

Maar soms is het ook nodig iemand erbij te vragen, een gebedspartner, een ouder christen, een vriend(in), een oudste, iemand van de kern. En dan werkt God doordat er iemand naar ons luistert, met ons bidt of raad geeft vanuit de bijbel. Het kan zijn dat een diep werk in ons nodig is dat door meerdere gesprekken komt. Dan brengt zijn woord licht in ons leven en zijn liefde raakt ons aan. Want soms heeft een mens in moeilijkheden, waar hij alleen niet uitkomt, iemand nodig. Daarom is er een pastoraal team. Dit zijn de oudsten van de gemeente of iemand van de kern die hierbij gevraagd worden. Natuurlijk proberen we erop te letten dat het ieder goed gaat, maar spreek gerust zelf iemand aan om hulp.