Toeval bestaat niet!

Na de aanslag op 11 september had een bedrijf de overgebleven leden van andere bedrijven, die niet waren omgekomen tijdens de aanslag op de Twin Towers, kantoorruimte aangeboden, om die met elkaar te delen. Tijdens een vergadering sprak het hoofd van de veiligheid over ieders verhaal waarom ze nog in leven waren. Allen waren gered door ‘iets kleins’.

Het hoofd van dit bedrijf zelf, overleefde die dag, omdat zijn zoon een kleuterschool was begonnen. Een andere man leefde nog omdat het zijn beurt was geweest om die dag op oliebollen te trakteren.

Een vrouw was laat omdat haar wekker niet op tijd was afgegaan. Iemand was laat omdat hij op de hoofdweg in de file had gestaan, doordat er een auto ongeluk was gebeurd. Een ander kwam laat omdat hij de bus had gemist. Een vrouw had eten op haar kleren gemorst en moest terug om zich te verkleden. Van een ander wilde de auto niet starten. Iemand ging terug om zijn telefoon te antwoorden.

Iemand kon niet op tijd zijn omdat haar kind zo had getreuzeld. Een ander miste de taxi. Een man kon niet verder omdat hij die morgen nieuwe schoenen had aangetrokken. Hij deed zijn best om op tijd te komen op zijn werk, maar kreeg een blaar op zijn voet en was vlug bij de drogist gestopt om een pleister te kopen.

Door al dit soort kleinigheden overleefden deze mensen deze dag.

Dus wanneer we vastlopen in het verkeer of de lift missen of als we terug moeten om de telefoon te antwoorden, dan zijn we geneigd om ons te ergeren aan al dit soort kleine dingen. Op zulke tijden moeten we dan maar denken, dat dit precies is wat God op dat moment voor ons wil hebben. Lijkt het of de dag verkeerd gaat omdat de kinderen niet willen opschieten met aankleden of we kunnen onze autosleutels niet vinden of alle stoplichten staan op rood, dan moeten we niet boos of gefrustreerd worden.

Dan kan het zijn dat God aan het werk is en voor ons aan het zorgen is.

“Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.”
Lukas 12:6-7

Goed nieuws, ter bemoediging

‘Ik mag Syrië niet verlaten, ik moet hier blijven.’
Haroud

‘Dit is niet de tijd om Syrië te verlaten,’ zegt voorganger Haroud. ‘Juist nu moet ik hier zijn, om getuige te kunnen zijn van de wonderen die God in onze levens doet.’ Miljoenen Syriërs zijn hun vaderland ontvlucht en 500.000 zijn gedood.

Haroud, een Armeens evangelische voorganger, weigert om zijn gemeente in de omgeving van Aleppo te verlaten, omdat hij gelooft dat juist nu christelijke leiders de mensen in het land moeten bijstaan. ‘Ik besef heel goed dat het gevaarlijk is om hier te blijven, maar ik wil blijven.’

Zijn kerk functioneert als een gemeenschappelijk centrum voor de hele omgeving, voor christenen en moslims en biedt ook hulp en voedsel aan mensen. Hij vertelt: ‘Onze kerk ligt in een door moslims gedomineerde regio. Iedereen komt naar de kliniek die we ook hebben en naar ons sociale activiteitencentrum. We doen ons best om zoveel mogelijk iedereen te helpen. We doen het vanuit ons geloof.’

Veel kerken in Syrië zijn verwoest. ‘Nadat een kerk is verwoest, gaan de christenen massaal weer snel aan de slag om de kerkzaal te herstellen, omdat ze zo’n behoefte hebben om weer als gelovigen samen te komen,’ zegt Haroud. Hij vertelt dat hij van Syriërs die naar het buitenland gevlucht zijn, hoort dat de omstandigheden waarin ze zich nu bevinden, soms slechter zijn dan het in Syrië was. ‘Sommigen zeggen zelfs dat ze weer terug willen komen naar Syrië.’

Hij vertelt dat de gemeenteleden rustig zijn, omdat ze geloven dat God voor hen zorgt. ‘We zijn niet bang, we vertrouwen op God en elke dag ervaren we dat Hij bij ons is en Zijn hand over ons uitgespreid houdt. God roept mij om hier te blijven, in goede en in kwade dagen.’

‘Ons geloof wordt getest, de satan omringt ons, maar we laten ons niet door hem op de vlucht jagen. Jezus is bij ons, en we zeggen tegen satan: ‘Ga weg.’

‘Als ons geloof niet wordt getest, zien we niet hoe echt het is, hoe krachtig. De kracht van het christelijke geloof wordt zichtbaar tijdens de beproeving. We worden getest door het vuur. En het vuur is letterlijk hier, elke dag, over dit hele gebied. Ik geloof dat God wil dat we getuigen van wat Hij nu doet in onze levens.’

Een getuigenis: “Soms kom je er niet uit”

“Iedere gelovige heeft of krijgt wel eens te maken met onverhoorde gebeden die hem voor een raadsel plaatsen. Ik heb het zelf ook wel eens gehad dat ik 100% zeker meende te weten dat mijn gebed verhoord zou worden.

Mijn vrouw had borstkanker en zou de volgende dag een laatste onderzoek moeten ondergaan voordat de operatie begon. Ik had God gevraagd om genezing, want ik zag deze ziekte als een poging van de satan om ons geplande werk in de zending tegen te houden. Die nacht werd ik om 2 uur wakker met een Bijbelvers in mijn gedachten (Johannes 11:40), iets wat mij nooit eerder op die manier was overkomen. Uit dit Bijbelvers concludeerde ik dat God mijn vrouw daadwerkelijk zou genezen en ik nam het in geloof van God aan. De volgende dag ging ik naar het ziekenhuis en nam haar jas mee, want ik zou haar natuurlijk zo mee naar huis kunnen nemen. Maar de arts zei na het onderzoek dat de tumor er nog steeds was en verwijderd moest worden…

En wat doe je dan? Ik was erg teleurgesteld in God. Na verloop van enige tijd kon ik er vrede mee hebben en kon ik het volgende in mijn hart accepteren. Ik geloof niet dat ik later God zal kunnen verwijten dat Hij onjuist gehandeld heeft in dit geval. Ik geloof dat onze Vader 100% betrouwbaar is. Als er iets niet lijkt te kloppen is dat niet aan Gods kant, dus dan moet dat aan mijn kant zijn.

Ons geloof mag nooit rusten op ervaringen, maar op het Woord, waarin overtuigend staat dat God het beste voor ons zoekt (Romeinen 8:32). Overigens is mijn vrouw goed door de operatie heen gekomen, we konden toch naar het buitenland vertrekken om met een zendingsorganisatie te werken; de tumor is tot nu toe niet meer teruggekeerd. God is toch best heel goed voor ons geweest…

Onverhoorde gebeden roepen veel vragen op die niet te beantwoorden zijn, want daarbij komen we bij de kern van het leven met God. De precieze rollen en werkgebieden van God, de satan en de mens zijn niet zo scherp afgebakend. Het ontbreekt ons eenvoudigweg aan voldoende inzicht om altijd tot het juiste antwoord te komen. Wel is het zeker dat God volkomen betrouwbaar is als verhoorder van gebeden.

Laten we Hem dus maar blijven vertrouwen, ook als we Hem niet begrijpen.”