Wie wij zijn

Een reden van bestaan, een doel, een stijl

We leven in een wel heel bijzondere tijd.

Enerzijds neemt het kwaad in onze maatschappij zienderogen toe. De moraal vervalt. Kerken lopen leeg. Egoïsme viert hoogtij. Het besef van God en eeuwigheid verwatert. De mens wordt overspoeld door allerlei opvattingen, waarden en gebeurtenissen die hem naar beneden halen. Hij is er niet tegen opgewassen en blijft ontredderd achter met de brokstukken van zijn leven.

Anderzijds is het een tijd om heel bewust “stop” te zeggen, om te bezinnen over de richting en inhoud die men aan zijn leven wil geven.

Want het kan ook anders.

Sommigen gaan beseffen dat een leven zonder God geen goede basis, verloop noch afloop kent. Ze gaan op zoek naar een eigen geloofsbeleving, voor zichzelf, hun gezin. Voor hen willen we een waardevol antwoord zijn. Want God ziet heel persoonlijk naar de mens om. Hij laat op een sterke manier zijn liefde en genade ervaren. En daarvan mag elke mens proeven.

Voor ieder en voor altijd geldt dat er maar één evangelie is. Dit houdt in dat Jezus Christus ons met God verzoend heeft en de Heilige Geest geeft aan wie in Hem gelooft. Deze relatie brengt vernieuwing en herstel in de mens, zijn leven, en een hoopvolle toekomst. Dat beleven we met mekaar op een eigentijdse manier, maar trouw aan Zijn woorden.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in ons midden, als in een gezin. Onze Vader aanvaardt ons en vergeeft. Dit is de basis van ons geloof en van de gemeente van Jezus Christus. Hierop worden goede relaties gebouwd. Daar houdt men van elkaar en is het goed vertoeven.

Omwille van dit familiale karakter zijn er tijdens de diensten speciale clubs voor kinderen en jongeren naar hun leeftijd. Vandaar ook de aandacht voor andere nationaliteiten, met vertaling indien nodig. En gedurende de week komen we op verschillende plaatsen samen in kleinere groepen, o.a. voor studie, gebed, en zo meer.

We geven graag persoonlijke aandacht aan wie er nood aan heeft en vinden het erg belangrijk dat er een sfeer is van respect, liefde en vriendschap als we samenkomen. God is dan immers heel bemoedigend bij ons. We zijn nog geen perfecte gemeente, we mogen falen en leren. Door Gods genade kunnen we groeien en doorgaan. We hebben alle reden om Hem te danken, te vragen, te aanbidden en te prijzen. En we luisteren naar Gods woord om het toe te passen in ons leven.

De keuze die we zelf maakten om de Heer Jezus aan te nemen als onze Verlosser, bepaalt mee ons doel om te groeien als leerlingen van Hem. Door talenten en gaven in ieder mens bewerkt de Geest van God deze groei opdat we meer op Hem gaan lijken. Zo kan elk zijn plaats innemen in “het Lichaam van Christus” en is iedereen betrokken bij wie we zijn en wat we doen.

De bijbel is ons in al deze dingen tot betrouwbare hulp, want we willen ons leven bouwen naar Gods wil. Zo smaken we de heerlijke vrede en blijdschap van God. En zo vormen wij op onze manier een sterke dam tegen het kwaad, een veilige schuilplaats die openstaat voor ieder.

We staan hierin niet alleen als gemeente, maar weten ons verbonden met de christenen in andere gemeentes. Daarom nemen we in de mate van het mogelijke deel aan gezamenlijke initiatieven in stad, streek of land.

Dit ene evangelie dat ons behoudt, willen we graag delen en aan anderen bekend maken. We zijn dan ook geen gemeente die alleen op zichzelf gericht is, maar dragen ons getuigenis uit naar buiten, met respect voor wie niet of anders gelooft. Dit getuigenis gebeurt door ieder naar zijn/haar mogelijkheden of door deelname aan evangelisatie-activiteiten.