Tijd
Aside

Een nieuw jaar

Nooit zijn we zo begaan met de tijd als rond de jaarwisseling. Op oudejaarsavond kijken we om de haverklap op onze horloge. Het nieuwe jaar moet gehaald worden alsof het een trein is.

Al van in de oudheid wordt de tijd gemeten en dat aan de hand van verdwijnende en verschijnende hemellichamen. Voornamelijk werd de zon in het oog gehouden.

De mens is steeds bezig met de tijd, maar als het over eeuwigheid gaat is het plots niet meer belangrijk. Dan lijkt het dat ieder denkt dat hij/zij eeuwig zal leven. En dat is ook wel zo, maar waar we die doorbrengen is afhankelijk welke keuze we gemaakt hebben. In een liedje van vroeger kwam de zin: “Is uw paspoort getekend, oh mens?”

Hebben we de tijd genomen om Hem te kennen en te volgen? Dan zijn we op goede weg.

Nieuwjaarsbrief

Lieve broers en zussen,

We gaan het nieuwe jaar in en elk van ons maakt zijn wensen en voornemens bekend. We hebben een bewogen jaar achter de rug, maar willen vooruit kijken naar datgene wat de Heer in ons leven en dat van anderen gaat doen. Laten we de H. Geest de ruimte geven om grenzen te verleggen. Laten we onszelf wegcijferen en de andere belangrijker achten dan onszelf. Laten vergeving en verzoening geen ijdele woorden zijn, maar “werkwoorden”. En laten we in de eerste plaats kijken wat we daar zelf mee kunnen doen, zonder dit al onmiddellijk toe te passen op een ander. Als we ieder voor onszelf daar mee bezig zijn dan komt God ons zeker tegemoet met een overvloed van genade. Voor wat mezelf betreft, wil ik me volledig openzetten voor Zijn werking. Wanneer er zich dingen voordoen die ons dwars zitten laten we dan de moed hebben daar over te spreken met de betrokkene zelf. Laten we de gezindheid van Jezus aannemen, die als God zijnde Zichzelf volledig wegcijferde.Laat zo uw licht schijnen dat de mensen van de wereld, die verloren gaan, zo God in jou mogen zien en tot bekering mogen komen. Onbaatzuchtigheid deed Jezus naar deze wereld komen en laten we dan in en onder alle omstandigheden Hem navolgen.

André en Marcel