Een getuigenis: “Soms kom je er niet uit”

“Iedere gelovige heeft of krijgt wel eens te maken met onverhoorde gebeden die hem voor een raadsel plaatsen. Ik heb het zelf ook wel eens gehad dat ik 100% zeker meende te weten dat mijn gebed verhoord zou worden.

Mijn vrouw had borstkanker en zou de volgende dag een laatste onderzoek moeten ondergaan voordat de operatie begon. Ik had God gevraagd om genezing, want ik zag deze ziekte als een poging van de satan om ons geplande werk in de zending tegen te houden. Die nacht werd ik om 2 uur wakker met een Bijbelvers in mijn gedachten (Johannes 11:40), iets wat mij nooit eerder op die manier was overkomen. Uit dit Bijbelvers concludeerde ik dat God mijn vrouw daadwerkelijk zou genezen en ik nam het in geloof van God aan. De volgende dag ging ik naar het ziekenhuis en nam haar jas mee, want ik zou haar natuurlijk zo mee naar huis kunnen nemen. Maar de arts zei na het onderzoek dat de tumor er nog steeds was en verwijderd moest worden…

En wat doe je dan? Ik was erg teleurgesteld in God. Na verloop van enige tijd kon ik er vrede mee hebben en kon ik het volgende in mijn hart accepteren. Ik geloof niet dat ik later God zal kunnen verwijten dat Hij onjuist gehandeld heeft in dit geval. Ik geloof dat onze Vader 100% betrouwbaar is. Als er iets niet lijkt te kloppen is dat niet aan Gods kant, dus dan moet dat aan mijn kant zijn.

Ons geloof mag nooit rusten op ervaringen, maar op het Woord, waarin overtuigend staat dat God het beste voor ons zoekt (Romeinen 8:32). Overigens is mijn vrouw goed door de operatie heen gekomen, we konden toch naar het buitenland vertrekken om met een zendingsorganisatie te werken; de tumor is tot nu toe niet meer teruggekeerd. God is toch best heel goed voor ons geweest…

Onverhoorde gebeden roepen veel vragen op die niet te beantwoorden zijn, want daarbij komen we bij de kern van het leven met God. De precieze rollen en werkgebieden van God, de satan en de mens zijn niet zo scherp afgebakend. Het ontbreekt ons eenvoudigweg aan voldoende inzicht om altijd tot het juiste antwoord te komen. Wel is het zeker dat God volkomen betrouwbaar is als verhoorder van gebeden.

Laten we Hem dus maar blijven vertrouwen, ook als we Hem niet begrijpen.”