Aside

Wat Noord-Koreaanse christenen bidden

Dagelijks lees ik in de Bijbel. Heel simpel en voor ieder mens te begrijpen, maar o zo moeilijk om in praktijk te brengen. Het is steeds weer een keuze maken tussen egoïsme en naastenliefde,  goed en kwaad. Maar ik ontvang er wel hulp van boven bij.
De eenheid van het hart begint door eerst samen onder het kruis schuld te erkennen en belijden. Ik ben er zeker van dat de eindtijd is aangebroken. Gods Rijk komt. De wereld heeft nodig dat Gods woorden, Zijn blijdschap, kracht, vrede en liefde zichtbaar worden in deze wereld.

De Noord-Koreaanse christenen bidden dat wij meer gericht zullen zijn op de hemel, meer op het komende Koninkrijk, meer op de Heere Jezus. Dat wij schatten in de hemelen zullen verzamelen, in plaats van op de aarde.

En als ze voor zichzelf bidden, bidden ze niet allereerst om vrijheid, om geld… Maar om meer te gaan lijken op de Heere Jezus… Dat Hij zichtbaar zal worden in hun leven.

Citaat

Gebed

Geboeid ben ik vanbinnen.
Mijn hart wil zich bezinnen.
Wie kan mijn wens vervullen?
Uw groot geheim onthullen?
Gij zijt mijn God, mijn leven.
Gij zijt mijn heil, mijn streven.
Gij zult mijn geest ontplooien.
Uw Geest zal mij voltooien.

Aside

Gebed

Er zijn soms dagen
dat ik heb vele vragen.
Maar de grootste vraag
die mij bezig houdt is
dat God zoveel van mensen houdt
dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven
opdat wij eeuwig zouden leven.
Dank U daarvoor, Heer, uit mijn ganse hart
dat ik dat beleven mag
want zonder U was ik verloren
maar door U ben ik herboren.

(Marie Noens)

Aside

Gebed

Here Jezus dank U wel,
want door mijn zonden zat ik in de knel,
mijn toekomst was de hel.

Ik wil mijn leven aan U wijden.
Ik kan mij alleen in U verblijden.
Dank U wel, voor Uw woord,
dat mij elke dag vertroost.

(Marie Noens)