Bijbelse vrouwen: Ruth

Ruth

Ruth was een Moabitische, zij was getrouwd met de zoon van Elimelek en Noömi. Dit gezin was naar Moab verhuisd toen er hongersnood was in Israël. Het noodlot sloeg toe in de familie. Op korte tijd stierven de man van Noömi en haar twee zonen Machlon en Kiljon, die beiden met Moabitische vrouwen getrouwd waren, Orpa en Ruth. Zo bleven alleen Noömi en haar beide schoondochters achter.

Wanneer ze vernamen dat er terug voldoende voedsel was in Israël, besloten ze terug te keren. Terwijl de ene schoondochter in haar eigen land bleef, besloot Ruth om met haar schoonmoeder mee te gaan naar het voor haar onbekende Israël.

Daar ontmoette Ruth een nieuwe man, Boaz, en huwde met hem. Het kind dat werd geboren noemde ze Obed. Zijn kleinzoon was David, die koning van Israël zou worden. David had een goede relatie met God die hem een man naar Zijn hart noemde.

Ruth is ook één van de voorouders van de Heere Jezus en opgenomen in Zijn geslachtsregister.

Aside

Bijbelse vrouwen: Rachab

Jozua 2

In Jericho woonde een vrouw in een huis dat gebouwd was op de stadsmuren. Zij was iemand van slechte zeden. Haar naam was Rachab. Toen de Israëlieten het land binnenkwamen onder leiding van Jozua, werd ze geconfronteerd met twee spionnen die het land kwamen verkennen. De inwoners van het land leefden onder angst voor deze Israëlieten. Hun reputatie was hen voorgegaan. Die twee spionnen kwamen in haar huis terecht en op datzelfde ogenblik kwamen twee boden van de koning nazicht doen. Ze had de twee verstopt en nadat de boden weg waren liet ze hen gaan, maar niet zonder een belofte van redding te hebben verkregen. Een rode koord ui het raam was het afgesproken teken waar Rachab en haar familie verbleven. Het geloof en het vertrouwen werd hun redding.

De rode koord is als een verwijzing naar het bloed van Jezus dat ons ook redde. Rachab is één van de voorouders van David en ook opgenomen in het geslachtsregister van Jezus.