Citaat

Hoe herken je een christen?

Een christen herken je niet aan de sticker op zijn auto, niet aan het kruisje om zijn hals, niet aan de poster voor zijn venster, niet aan de bijbel op zijn boekenplank, niet aan zijn plaats in de kerk. Maar thuis is hij vriendelijk, eerlijk  in zaken, hoffelijk in gezelschap, in spreken voorbeeldig, nauwgezet in werk. Hij is een discipel van Zijn Heer.

Nieuwjaarsbrief

Lieve broers en zussen,

We gaan het nieuwe jaar in en elk van ons maakt zijn wensen en voornemens bekend. We hebben een bewogen jaar achter de rug, maar willen vooruit kijken naar datgene wat de Heer in ons leven en dat van anderen gaat doen. Laten we de H. Geest de ruimte geven om grenzen te verleggen. Laten we onszelf wegcijferen en de andere belangrijker achten dan onszelf. Laten vergeving en verzoening geen ijdele woorden zijn, maar “werkwoorden”. En laten we in de eerste plaats kijken wat we daar zelf mee kunnen doen, zonder dit al onmiddellijk toe te passen op een ander. Als we ieder voor onszelf daar mee bezig zijn dan komt God ons zeker tegemoet met een overvloed van genade. Voor wat mezelf betreft, wil ik me volledig openzetten voor Zijn werking. Wanneer er zich dingen voordoen die ons dwars zitten laten we dan de moed hebben daar over te spreken met de betrokkene zelf. Laten we de gezindheid van Jezus aannemen, die als God zijnde Zichzelf volledig wegcijferde.Laat zo uw licht schijnen dat de mensen van de wereld, die verloren gaan, zo God in jou mogen zien en tot bekering mogen komen. Onbaatzuchtigheid deed Jezus naar deze wereld komen en laten we dan in en onder alle omstandigheden Hem navolgen.

André en Marcel