Tijd voor 3:16

Er zijn een aantal bijbelverzen die vrijwel alle christenen van buiten kennen. Johannes 3:16 is er zo een van:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Het is tegelijk een van de meest geliefde teksten, vooral ook omdat hier de kern van de bijbelse boodschap wordt weergegeven. Herhaaldelijk wordt in onze wereld de aandacht op dit vers gevestigd, al was het maar dat sommige voetbalfans in het stadion 3:16 op hun shirt hebben staan…

Ook in Vlaanderen willen we extra aandacht aan Johannes 3:16 geven. Niet noodzakelijk in het voetbalstadion, maar toch op zoveel mogelijk plaatsen waar mensen de boodschap kunnen horen of zien. Aanleiding is 3:16, ofwel de maand maart van volgend jaar. In die periode verwachten we dat zoveel mogelijk kerken en organisaties een evangelisatieactie organiseren, en daar het logo van 3:16 op plakken. Op die manier  zal er in heel Vlaanderen een duidelijke herkenning zijn, en krijgt iedereen de bewuste bijbeltekst te horen en te zien.

Volgend jaar valt ook de Goede Week en Pasen in maart – dat geeft een extra dimensie aan het initiatief. De boodschap van het lijden en sterven van Christus, maar zeker ook van de opstanding komen dan extra in the picture. De komende maanden zullen steeds meer details over de actie bekend gemaakt worden.

Er wordt geprobeerd een gezamenlijke  actie te ondernemen, maar voor het  ogenblik  zijn de plannen nog niet concreet.

Ik weet niet of er mensen zijn die voor onze gemeente ideeën hebben om ook plaatselijk iets te doen. Mocht dit het geval zijn wil ik het graag horen. Mag ik jullie alleszins vragen om hiervoor te bidden.

(André Anné)