Leiding

De verantwoordelijkheid voor de gemeente ligt bij één of meerdere oudsten. Deze hebben als taak de verschillende werkingen van de gemeente te coördineren. Enkele keren per jaar wordt er overlegd in gemeentevergadering.

De Wijngaard is lid van volgende kerkorganisaties: de VVP (Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten); EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen) en de ARPEE (Administratieve Raad voor de Protestants-Evangelische Eredienst).

De oudste van de Wijngaard is op dit moment André Anné. Hij is te contacteren op volgende adres:

André Anné
A. Van Bourgondiëlaan 27
9120 Beveren-Waas
Tel. +32 3 775 71 11
wijngaard2060@gmail.com