Olie

Een weduwe komt bij de profeet Elisa met een groot probleem. Haar man is onlangs overleden en de schuldeisers staan aan haar deur. Ze kan haar schulden niet betalen en er is de dreiging om haar kinderen als slaven mee te nemen. Elisa vraagt haar wat ze wel in huis heeft. ‘Alleen een klein kruikje olie,’ is het antwoord. Elisa geeft haar de opdracht om zoveel mogelijk lege vaten bij de buren te halen. De olie uit het kruikje blijft zonder ophouden stromen in de vaten. Wanneer alle vaten gevuld zijn stopt het stromen van de olie. De volle vaten kan ze verkopen om aan haar schulden te voldoen.

De vrouw had slechts een klein kruikje. Elisa zegt niet: ‘Wat kan je daar mee beginnen?’ De vrouw moest wel een stap in geloof zetten. Het kleine beetje olie van haarzelf was het begin van iets groots. Waar haar middelen ophielden nam Gods voorzienigheid over.

Is het ook niet zo in ons leven? Onze middelen zijn dikwijls beperkt. Maar we hebben een grote God die zal toevoegen waar onze middelen stranden.

Hoeveel Hij zal toevoegen?
Het zal afhangen van het aantal vaten dat we aanbrengen?

 

Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa’s hulp in: ‘Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen.’
‘Wat kan ik voor u doen?’ vroeg Elisa. ‘Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?’
‘Alleen een kruikje olie, heer,’ antwoordde ze, ‘verder niets.’
Toen zei Elisa: ‘Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt. Als u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een volgende.’
Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen een voor een aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij: ‘Er zijn er geen meer.’ Toen hield de olie op te vloeien.
De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was.
Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen,’ zei hij. ‘En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven.’

2 Kon. 4:1-7