Vacature

Een gemeente zocht een goede voorganger. Ze vonden slechts één persoon geschikt voor deze functie. Uit onderstaande notities blijken hun bevindingen over de overwogen kandidaten.

NOACH: heeft 120 jaar predikervaring, maar geen bekeerlingen.

MOZES: stottert; vroegere gemeente meldt dat hij gauw uit zijn slof schiet om onbenullige zaken.

ABRAHAM: vertrok naar Egypte toen het moeilijk werd. Schijnt daar problemen met de autoriteiten gekregen te hebben waar hij zich met leugens uit probeerde te redden.

DAVID: houdt er een onaanvaardbare moraal op na: was misschien in aanmerking gekomen voor de functie van muziekleider, als hij niet in zonde was gevallen.

SALOMO: reputatie voor wijsheid, brengt het alleen niet in de praktijk.

ELIA: tegenstrijdig figuur; staat erom bekend niet stressbestendig te zijn.

HOSEA: zijn huis is een janboel; hij is gescheiden, en hertrouwd met een prostituee.

JEREMIA: te emotioneel; onruststoker; volgens sommigen een onmogelijke lastpost.

AMOS: geen training; alleen geschikt als vijgenplukker.

JOHANNES: noemt zichzelf Baptist, maar heeft geen tact en loopt erbij als een hippie. Heeft moeite met “eten wat de pot schaft” in een gemeente.

PETRUS: erg opvliegend karakter; is erop betrapt dat hij ontkende Christus te kennen.

PAULUS: zijn brieven zijn tactloos, te ruw; hij ziet er niet uit en preekt veel te lang.

TIMOTHEÜS: is veelbelovend, maar helaas veel te jong.

JEZUS: beledigt met zijn preken menig kerklid, vooral bijbelleraars; te controversieel; beledigde zelfs de commissie met zijn kritische vragen.

JUDAS: praktisch, gemakkelijk mee samen te werken, kan goed met geld omgaan, zorgt voor de armen.

De commissie heeft daarom besloten dat Judas de geschikte persoon is voor haar gemeente.