Citaat

Geluk

“Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.”
Frans Daels, Vlaams arts en politicus, 1882-1974

Citaat

Overgeleverd?

Maar laten we niet doen alsof we zijn overgeleverd aan wreedheid van de extremistische islam en de woeste elementen van de natuur. God heeft het hele wereldgebeuren in handen. Het loopt Hem zeker niet uit handen.

Citaat

Vrij zijn

Je bent vrij – zo las ik laatst –
Je bent vrij om de allerbeste te worden,
als slaaf van je eerzucht.

Je bent vrij om jezelf omhoog te werken,
zelfs ten koste van anderen,
als slaaf van je egoïsme.

Je bent vrij om te pakken wat je pakken kunt,
als slaaf van je hebzucht.

Je bent vrij om je niks van anderen aan te trekken,
als slaaf van je onverschilligheid.

Je bent vrij om naar bed te gaan met wie je wilt,
als slaaf van je onverzadigbaarheid.

Je bent vrij om je aan iedereen aan te passen,
als slaaf van je onzekerheid.

Je bent vrij om chagrijnig te zijn,
als slaaf van je frustraties.

Je bent vrij om zelf te bepalen wat waar is,
als slaaf van je leugens.

Hoe vrij zijn we eigenlijk?
Er zit een diep verlangen in ons om vrij te zijn. Maar wie van u hier kan volmondig zeggen: ik ben vrij, en daar leef ik elke dag weer uit? Ik geniet van het leven zoals God het bedoeld heeft?

 

Citaat

Luisteren

“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.”
Sören Kierkegaard

Citaat

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte
midden op straat
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf
met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen,
zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.

Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

(Guillaume van der Graft)

Citaat

Wat verontrust jou meer?

Wat verontrust jou meer?

Een mens die verloren gaat – of een schram op je nieuwe auto?

De gemiste kerkdienst – of de vergeefse inspanningen van een werkdag?

Dat de gemeente niet groeit – of dat de kool in je tuin het niet doet?

Dat je de Bijbel niet gelezen hebt – of dat je krant niet hebt gelezen?

Dat je een goede bijbelstudie hebt gemist – of je favoriete tv-programma?

Dat je bijdrage voor het werk in Gods Koninkrijk lager uitvalt – of je inkomen?

Dat uw kinderen te laat in de kerk zijn – of dat ze niet op tijd op school zijn?

Dat er miljoenen mensen de Heer Jezus niet kennen – of het feit dat u zich niet zoveel kunt veroorloven als uw buren?

Wat verontrust jou meer?