Aside

Gebed

Er zijn soms dagen
dat ik heb vele vragen.
Maar de grootste vraag
die mij bezig houdt is
dat God zoveel van mensen houdt
dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven
opdat wij eeuwig zouden leven.
Dank U daarvoor, Heer, uit mijn ganse hart
dat ik dat beleven mag
want zonder U was ik verloren
maar door U ben ik herboren.

(Marie Noens)