Kerstmis

Het kerstfeest is actueler dan ooit. In onze tijd veroorzaken macht­hebbers de gedwongen verhuizing van tallozen. Er zijn miljoenen ontheemden. Toen Jezus geboren werd, was er ook grote ontreddering. Men moest zich laten inschrijven. Mensen waren onderweg naar hun stad van afkomst. De volks­telling bracht een grote volksverhuizing op gang. De hotels zaten vol en de commercie draaide op volle toeren. In die chaos werd Jezus geboren. Zijn geboorte toont ons onomwonden dat Hij niet welkom was. Waarom liet God dat allemaal toe? Hij had die kribbe toch kunnen voor­komen? Maar daarin toont God waar het ten diepste om gaat. Het toont dat de mens bankroet is. Er is geen liefde of ontferming van de mens te verwachten.In Zijn geboorte toont Jezus ons Zijn liefde. Het lijkt wel dat bij Zijn geboorte alles ontbrak. Geen plaats waar er rust en vrede was. Maria had nochtans een lange en ver­moeiende reis achter de rug. Waarom voorzag God niet in een bed? Het moest duidelijk worden dat alleen Hij rust en vrede kan geven. Maria had de boodschap van de engel begrepen: “mij geschiedde naar Uw woord” zei ze. Hiermee gaf ze zichzelf over aan Gods leiding. In de diepste ellende is Zijn aanwezigheid voldoende.

Als wereldleiders ons land bezoeken wordt er gepoetst en geverfd. Maar bij Jezus komst is er geen voorbereiding geweest. Het was een vuile plaats. Waarom liet God dat toe? Hij is zonder smet of zonde. Hij heeft geen pa­leis nodig, geen uiterlijke reinheid. Hij is de bron van innerlijke heerlijk­heid die boven alle menselijke inspanningen gaat.Zo wordt duidelijk dat Hij niets van de wereld nodig heeft, maar de wereld heeft Hem nodig.

Hij was niet welkom op deze wereld, ook niet in Jeruzalem. Hij moest vluchten voor Herodes. Hij was niet welkom in Nazareth. Men wilde Hem van de rotsen duwen.De vossen hadden holen en de vogels nesten, maar voor Hem was er slechts één plaats: de Schedelplaats (Golgotha). Daar deed Hij een opmerkelijke ruil. Hij nam de zonde van de mens op Zich om ons Zijn rust en vrede te kunnen geven. Daar zien we de kern van het kerstfeest: liefde won het van de haat. Kerstfeest is de openbaring van die oneindige liefde van God. Hij kwam door de liefde gedreven, om de haat te overwinnen. Daarom is er toch nog een plaats waar Hij welkom is. Het is Hem om die plaats te doen. Hij ver­langt ernaar om in ons hart te wonen en er Zich thuis te voelen. Kerst is pas echt als die liefde zijn weg naar ons hart heeft gevonden en Gods vrede op ons neerdaalt.

Onze wereld is een chaos, miljoenen vluchtelingen, haat, nijd, rampen en oorlogen. Maar in miljoenen harten heeft Hij al Zijn plaats ingenomen. Blijdschap, vrede, rust en een heerlijke toekomst zijn ons deel in Hem. Glorie voor Zijn Naam die is boven alle naam.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s