Citaat

Gebed

Geboeid ben ik vanbinnen.
Mijn hart wil zich bezinnen.
Wie kan mijn wens vervullen?
Uw groot geheim onthullen?
Gij zijt mijn God, mijn leven.
Gij zijt mijn heil, mijn streven.
Gij zult mijn geest ontplooien.
Uw Geest zal mij voltooien.