Aside

Bijbelse vrouwen: Rachab

Jozua 2

In Jericho woonde een vrouw in een huis dat gebouwd was op de stadsmuren. Zij was iemand van slechte zeden. Haar naam was Rachab. Toen de Israëlieten het land binnenkwamen onder leiding van Jozua, werd ze geconfronteerd met twee spionnen die het land kwamen verkennen. De inwoners van het land leefden onder angst voor deze Israëlieten. Hun reputatie was hen voorgegaan. Die twee spionnen kwamen in haar huis terecht en op datzelfde ogenblik kwamen twee boden van de koning nazicht doen. Ze had de twee verstopt en nadat de boden weg waren liet ze hen gaan, maar niet zonder een belofte van redding te hebben verkregen. Een rode koord ui het raam was het afgesproken teken waar Rachab en haar familie verbleven. Het geloof en het vertrouwen werd hun redding.

De rode koord is als een verwijzing naar het bloed van Jezus dat ons ook redde. Rachab is één van de voorouders van David en ook opgenomen in het geslachtsregister van Jezus.

Aside

Christus, onze Verlosser

Hiermee begint ons leven als christen. Aan het kruis gaf Jezus Zijn leven als losprijs voor velen.

‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Marcus 10:45

Waarvan verlost Christus ons?

Hij bevrijdt ons hier en nu van zonde en schuld, en doet dat ook voor de eeuwigheid. Hij verlost ons van een overbelast geweten, onze angsten en redt ons uit de macht van satan. Hij schenkt ons vergeving, waardoor we God in de ogen mogen kijken als mensen die vergeven zijn. We worden geestelijk geboren en beginnen een nieuw leven.

Het proces hiervan begint bij genade. Jezus strekt Zijn handen naar ons uit en Hij brengt ons tot zondenbesef. Daardoor brengt Hij ons ook tot een diep inzicht over onze verlossing. Deze ervaring werkt als een katalysator en wekt liefde in ons op voor onze medemensen. Je wilt uitdelen wat je zelf ervaren hebt. Enthousiasme is hierdoor een aanstekelijk iets en zo wordt het een beweging die reikt tot de uitersten der aarde.

De boodschap is Christus, de gekruisigde.
Niets meer en niets minder.