Ziet u mij?

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.
Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’
Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.
Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’
Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’
Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Lucas 19:1-10

‘Ziet u mij???’ Zou Zacheüs dat gedacht hebben toen hij Jezus niet kon zien en dan maar vlug in een boom klom? Zijn nieuwsgierigheid bracht hem daar, om toch maar een glimp van Jezus op te vangen.

Maar wat er toen gebeurde overtrof zijn stoutste verwachting. Hij was gezien. En wanneer hem de vraag werd gesteld of Jezus zijn gast mocht zijn, was hij totaal overrompeld. Zoveel vriendschap had hij nog nooit gekregen, en zeker niet in zijn beroepsleven. Maar deze Jezus was helemaal anders. Zo werd Zacheüs – eerst afstandelijke toeschouwer – een betrokken iemand. Door zijn hart te openen koos hij ook resoluut voor een andere levensstijl. Zijn rijkdom was plots niet meer het belangrijkste.

Op welke Zacheüs lijken wij? Die van voor de ontmoeting of die van erna? Wij hebben Jezus al ontmoet dus zal het de tweede wel zijn. Dan is er de vraag hoever Jezus met zijn vriendschap in ons leven mag doordringen? Ik hoop toch verder dan de buitenkant. Tot in het diepste van ons zijn, tot in de kern van ons leven.