Bijbelse vrouwen: Ruth

Ruth

Ruth was een Moabitische, zij was getrouwd met de zoon van Elimelek en Noömi. Dit gezin was naar Moab verhuisd toen er hongersnood was in Israël. Het noodlot sloeg toe in de familie. Op korte tijd stierven de man van Noömi en haar twee zonen Machlon en Kiljon, die beiden met Moabitische vrouwen getrouwd waren, Orpa en Ruth. Zo bleven alleen Noömi en haar beide schoondochters achter.

Wanneer ze vernamen dat er terug voldoende voedsel was in Israël, besloten ze terug te keren. Terwijl de ene schoondochter in haar eigen land bleef, besloot Ruth om met haar schoonmoeder mee te gaan naar het voor haar onbekende Israël.

Daar ontmoette Ruth een nieuwe man, Boaz, en huwde met hem. Het kind dat werd geboren noemde ze Obed. Zijn kleinzoon was David, die koning van Israël zou worden. David had een goede relatie met God die hem een man naar Zijn hart noemde.

Ruth is ook één van de voorouders van de Heere Jezus en opgenomen in Zijn geslachtsregister.