Socratische filters

In het oude Griekenland was Socrates gekend voor zijn integriteit en zijn wijsheid.

Op een dag kwam Socrates een man tegen, die hem aansprak met de woorden: ‘Weet je wat ik juist gehoord heb over een vriend van jou?’
‘Een momentje,’ zei Socrates. ‘Voor je me vanalles gaat vertellen over mijn vriend, wil ik jou enkele vragen stellen. Ik noem het de drie-filter-test.’
‘Doe maar,’ antwoordde de man. ‘Ik luister.’
‘De eerste filter gaat over waarheid. Weet je 100% zeker dat wat je me gaat vertellen over mijn vriend, de waarheid is?’
‘Neen,’ zei de man. ‘Dat weet ik niet 100% zeker, ik heb het van horen zeggen.’
‘Laat ik je dan over de tweede filter vertellen, die gaat over goedheid. Wat jij me wil vertellen over mijn vriend, is dat iets goeds?’
Opnieuw moest de man daar negatief op antwoorden.
‘De derde filter dan. Is het in mijn voordeel dat ik dit nieuws hoor? Kan ik er iets mee doen dat mij van belang kan zijn?’
‘Niet echt,’ zei de man, een beetje beschaamd.
‘Dus,’ concludeerde Socrates. ‘Je wil me iets vertellen over mijn vriend, waarvan je niet zeker weet dat het waar is, waarvan je weet dat het niets goeds is en dat ik er geen belang bij heb? Waarom wil je het mij dan vertellen?’

Dit is de reden waarom Socrates zo hoog aangeschreven stond… Het is een goede les voor iedereen. Denk na voor je spreekt. Soms worden woorden uitgesproken die schade brengen aan anderen. Als wat je gaat zeggen een ander schade kan berokkenen, denk dan nog eens na voor je de woorden effectief gaat zeggen. Het zal je in dank worden afgenomen!