Nieuwe dingen

We zitten in een overgangsperiode waarin er binnen onze maatschappij veel dingen gaan veranderen. Oude zekerheden verdwijnen en van de nieuwe weet niemand wat deze gaan brengen. Dat geldt op het terrein van de wereld- machten, de economie, het milieu, de veiligheid maar dat geldt ook voor het dagelijks leven. Toch hoeven wij christenen niet bang af te wachten of mee te gaan in onheilspellende doem- scenario’s. God heeft voor ons een land bereid, een taak, een missie, een nieuw gebied om zijn glorie te laten zien. Zijn opdracht aan ons is om uit de veilige comfortzone te stappen en samen met Hem risico’s te nemen. De toekomst van de wereld ligt in Gods handen en zijn plannen zijn gericht op ons heil (Jer. 29:11). Neem daarom het risico: steek jouw persoonlijke rivier over, welke psychologische grens dat ook moge zijn en verken je nieuwe bestemming.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
Jeremia 29:11

Uit: Bethesda magazine