Tijd
Aside

Een nieuw jaar

Nooit zijn we zo begaan met de tijd als rond de jaarwisseling. Op oudejaarsavond kijken we om de haverklap op onze horloge. Het nieuwe jaar moet gehaald worden alsof het een trein is.

Al van in de oudheid wordt de tijd gemeten en dat aan de hand van verdwijnende en verschijnende hemellichamen. Voornamelijk werd de zon in het oog gehouden.

De mens is steeds bezig met de tijd, maar als het over eeuwigheid gaat is het plots niet meer belangrijk. Dan lijkt het dat ieder denkt dat hij/zij eeuwig zal leven. En dat is ook wel zo, maar waar we die doorbrengen is afhankelijk welke keuze we gemaakt hebben. In een liedje van vroeger kwam de zin: “Is uw paspoort getekend, oh mens?”

Hebben we de tijd genomen om Hem te kennen en te volgen? Dan zijn we op goede weg.

Aside

Kerst

Een feestelijk herdenken. De Zoon van God die kwam in de gestalte van een mens. Honderden jaren tevoren aangekondigd door de profeten, tot in de details. Wie oog heeft voor die profetieën kan niet anders dan ook stilstaan bij de onvervulde. Er zijn er nog heel wat. De eindvervulling: de tweede komst van Jezus moet nog plaatsvinden. Ook die komst wordt in detail beschreven en daarom is de bijbel zo’n uniek boek.

Wiens oog gericht is op de toekomst zal erkennen dat we niet zijn overgeleverd aan het toeval of het noodlot, maar dat er hoop is omdat de levende God alles in Zijn machtige hand houdt. De bijbel zegt het zo:

Hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht.
Hebreeën 1:3

Dat Woord dat alles schiep en waardoor alles bestaat.

Het is dat Woord dat mens geworden is. Jezus Christus, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Wie zijn leven aan Hem toevertrouwt vindt bij Hem gehoor wanneer hij Hem aanroept. Zijn geboorte is lang geleden, maar Hij is de onvergankelijke God.

(André Anné)

Aside

Gebed

Er zijn soms dagen
dat ik heb vele vragen.
Maar de grootste vraag
die mij bezig houdt is
dat God zoveel van mensen houdt
dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven
opdat wij eeuwig zouden leven.
Dank U daarvoor, Heer, uit mijn ganse hart
dat ik dat beleven mag
want zonder U was ik verloren
maar door U ben ik herboren.

(Marie Noens)

Aside

Gebed

Here Jezus dank U wel,
want door mijn zonden zat ik in de knel,
mijn toekomst was de hel.

Ik wil mijn leven aan U wijden.
Ik kan mij alleen in U verblijden.
Dank U wel, voor Uw woord,
dat mij elke dag vertroost.

(Marie Noens)