Uitzien naar…

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Kol. 3:2-3

Ons leven hier op aarde wordt zo in beslag genomen door allerlei zaken. Niet vreemd op zichzelf, want we leven nu eenmaal op aarde. Maar Paulus maant ons aan te denken aan de dingen die boven zijn.

In vers 1 zegt hij: zoekt de dingen die boven zijn. Dus eerst zoeken en dan bedenken, erover nadenken. Uitzien naar wat komen gaat. Dat geeft al heel wat vreugde, waar we hier te kort aan hebben. De dingen van de wereld zijn beperkt en geven slechts tijdelijke vreugde. Het bedenken van de dingen van boven geeft hoop

Gods boodschap, die veel rijker en mooier is dan wat de mensen verkondigen, zal ons motiveren Hem te volgen en niet naar mensen te luisteren.

De wereld doet alles voor zichzelf; wij doen het voor Christus. De wereld zoekt haar voordeel en haar eer; wij zoeken het voordeel en de eer van Christus.